Met het project Duurzaam Fruittelen in Utrecht willen we ondernemers laten zien dat investeren in maatregelen die bijdragen aan duurzame productie op de langere termijn worden terugverdiend. Er zijn vier thema’s binnen DUIT:

Precisietechniek

Streven naar meer datagebaseerde toepassingen in de fruitteelt om kennis over het perceel/bedrijf beter te monitoren.

Lees meer

Biologische teelt

Biologisch telen vraagt een andere aanpak van de teelt. Er zijn verschillende benaderingen van de bodem, ziekten en plagen.

Lees meer

Klimaataspecten

De Fruitteeltsector draagt postief bij aan de opslag van CO2 en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Lees meer

Notenteelt

Notenteelt kan voor ondernemers in de fruitteeltsector een aanvulling op het inkomen betekenen.

Lees meer