Dank voor uw bezoek aan onze website. Deze website is eigendom van en wordt beheerd voor het project DUIT door Delphy B.V. te Wageningen, ingeschreven onder KvK nummer 09131958. Delphy gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft Delphy geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

Delphy kan cookies toepassen om onze webgebruikers gemakkelijk te herkennen en de navigatie door onze site zo mogelijk te vereenvoudigen. Tevens bouwen we hiermee bezoek- en navigatiestatistieken op. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie. De website verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij u deze vrijwillig en door eigen invoer verstrekt. Indien u geen cookies van de DUIT website wenst te ontvangen kunt u dit blokkeren in uw browser.

De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Delphy is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites. Delphy is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van DUIT worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Desgewenst kunt u toestemming vragen via onderstaande contactgegevens:

DUIT
Postbus 7001
6700 CA Wageningen
T 0317 491 578
E info@duit.nl