Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die project DUIT verwerkt voor haar klanten en relaties. Indien u opdracht verstrekt of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.

De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel een projectmedewerk(st)er van DUIT. Projectadres is Agro Business Park 65 6708 PV Wageningen, bereikbaar via het centrale telefoonnummer 0317 491578 of via het algemene emailadres info@duit.nl

In het kader van een opdracht of anderszins DUIT een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

  • Voor- en achternaam
  • (Post)adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailgegevens
  • Bankrekening- of IBAN nummer
  • Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt

 

Het doel is te allen tijde de opdracht of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie/klant en de projectmedewerk(st)er van DUIT. Een ander doel kan zijn het ontvangen van een algemene nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven. Tenslotte kan het zijn dat klanten rechtstreeks benaderd worden voor een individueel of collectief (nieuws)bericht / advies. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of zonder dat DUIT daartoe een wettelijke verplichting heeft.

DUIT bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien projecten in de sector een lange doorlooptijd hebben of omdat de informatie van belang kan zijn bij het realiseren van een nieuw project na enige jaren. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie, echter wel persoonsgebonden informatie. Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.

Via het algemeen emailadres info@duit.nl kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Mocht bezwaar gewenst zijn tegen de verwerking van de persoonsgegevens, kan dit te allen tijde gericht worden aan info@duit.nl. Alle overige vragen en toelichtingen welke gewenst zijn, kunnen aan het emailadres info@duit.nl verzonden worden.

Postadres
Postbus 7001
6700 CA Wageningen
T +31 (0)317 – 49 15 78
E info@duit.nl